Zjazd Techniczny Krótkofalowców

6-8 września 2024 - Burzenin

Regulamin PUK 2023

Konkurs PUK-2023 Regulamin

Konkurs PUK-2023 - Regulamin

Pełną dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć w terminie do 1 września 2023 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 1. Celem Konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie PUK jest promocja samodzielne- go projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.1. Celem Konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie PUK jest promocja samodzielne- go projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.
 2. Konkurs jest organizowany  przez zespół Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP, pod honorowym patronatem Waldemara 3Z6AEF.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być Konstruktor  lub Zespół Konstruktorów, zarówno polski, jak i zagraniczny, który zgłosi swój udział do Organizatora, dostarczy kompletny opis (dokumentację) oraz przedstawi  pracę konkursową na wystawie konkursowej PUK podczas Zjazdu Technicznego Krótkofalowców w Burzeninie.,
 4. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:
  1. urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX)  lub nadawczo-odbiorcze (TRX)
  2. anteny i urządzenia antenowe (przełączniki,  tunery)
  3. inne (urządzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne)
  4. urządzenia odwzorowywane na podstawie dostępnych powszechnie opisów
  5. oprogramowanie
 5. Można zgłosić dowolną liczbę prac w każdej kategorii.
 6. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego na stronie internetowejZjazdu Technicznego Krótkofalowców https://zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl
 7. Razem  ze zgłoszeniem  należy obowiązkowo  dostarczyć  streszczenie dokumentacji urządzenia(co najmniej: opis, schemat, fotografie).
  Termin składania zgłoszeń: do 25 sierpnia 2023.
 8. Urządzenia zgłaszane w kategoriach A, B, C, E muszą zawierać oryginalne rozwiązania projektowe zgłaszającego.
 9. Kod źródłowy w pracach zgłaszanych w kategorii E, musi być własnością intelektualną zgłaszającego.
 10. Pełną dokumentację w wersji elektronicznej należy dostarczyć w terminie do 1 września 2023, natomiast prace konkursowe - przed oficjalnym otwarciem Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP.
 11. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja powołana przez organizatorów Konkursu.Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami Konkursu.
 12. Prace w kategoriach A, B, C, E będą oceniane wg następujących kryteriów:
  1. oryginalności opracowania, poprawności i elegancji rozwiązań konstrukcyjnych
  2. kompletności i jakości dokumentacji oraz otwartości kodu
  3. bezpieczeństwa zastosowanych
  4. prezentacji projektu
 13. Prace w kategorii D będą oceniane wg następujących kryteriów:
  1. poprawności montażu i uruchomienia
  2. estetyki wykonania 
  3. stopnia skomplikowania
  4. prezentacji projektu
 14. W przypadku każdego z kryteriów projekty zostaną ułożone od najgorszego do najlepszego i kolejno zostaną przyznane punkty od 1 do N, gdzie N jest liczbą zgłoszonych projektów.
 15. Wynikiem końcowym jest suma punktów uzyskanych za projekt.
 16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i upominki. Projekty, które zajęły czołowe miejsca również nagrody w miarę możliwości organizatora.
 17. Wszystkie prace konkursowe będą przedstawione na stronie internetowej Zjazdu TechnicznegoKrótkofalowców. Wybrane prace mogą być opisane na łamach miesięcznika "Świat Radio".

Sponsorzy edycji 2023

tmeeu blue sm       hrs

 

Burzenin       RadioHobby

RFlabo        CODIS