Zjazd Techniczny Krótkofalowców

5-8 września 2019 - Burzenin

Regulamin ZT UKF

Regulamin Terenowych Zawodów UKF "Burzenin 2017"

Regulamin Terenowych Zawodów UKF "Burzenin 2017"

 1. Organizatorzy: Zespół organizacyjny Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP oraz Polski Związek Krótkofalowców. Pieczę nad przeprowadzeniem i rozliczeniem zawodów sprawować będzie komisja pod kierownictwem Koordynatora PZK ds. Sportu.
 2. Termin zawodów: sobota, 9 września 2017, w dwóch turach - w godzinach (dokładne godziny zostaną podane po ostatecznym ustaleniu programu Zjazdu) UTC.
 3. Cel zawodów: Aktywizacja uczestników zjazdu w formie rywalizacji sportowej, zaprezentowanie możliwości stosowania nowych technologii informatycznych z przeznaczeniem dla organizacji i udziału w sporcie radiowym, promocja dorocznych Zjazdów Technicznych i gminy Burzenin.
 4. Pasma: 2 m i 70 cm (wg bandplanu), emisją FM.
 5. Dopuszczalna moc: 5 W w lokatorze JO91, ograniczona pozwoleniem radiowym poza JO91.
 6. Stacje, operatorzy:

  W zawodach mogą wziąć udział wszystkie stacje amatorskie z ważnym pozwoleniem radiowym. Łamanie sufiksu - np. przez /P lub /M lub okręg - zostanie zignorowane przy rozliczaniu łączności lecz można pozostawić je w logach (tzn. zalogowanie stacji nadającej SP0ABC/P jako SP0ABC nie spowoduje niezaliczenia łączności). Wymagane pozostaje poprawny zapis stacji łamiącej znak przez oznaczenie krajowe (np. SP/DL0ABC).

  Dopuszcza się pracę wielu operatorów na danej stacji, pod warunkiem emisji jednego sygnału w tym samym czasie (tzw. MOST). Operatorzy nie posiadający pozwolenia radiowego mogą nadawać pod znakiem stacji klubowej w obecności operatora odpowiedzialnego za stację.

 7. Kategorie:

  W logach nie ma potrzeby deklarowania jakiejkolwiek kategorii, wszystkie stacje zostaną sklasyfikowane jako MO AB ST FM Assisted, zgodnie z formatem Cabrillo 3.0:

  CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
  CATEGORY-BAND: ALL
  CATEGORY-MODE: FM
  CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
  CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
 8. Raporty:
  • uczestnicy zakwaterowani na Zjeździe w Burzeninie - 59 i oznaczenie pokoju (np. 59 A07);
  • pozostali uczestnicy Zjazdu - 59 B (Bravo, zezwala się na literowanie: "Burzenin");
  • pozostali zawodnicy - 59 i kolejny numer łączności.
 9. Logi za zawody, w formatach Cabrillo (.cbr) lub REG1TEST (.edi), należy przesłać za pomocą platformy logSP do 19.:00 UTC, tego samego dnia. Na terenie Zjazdu dostępne będą komputery, pozwalające na utworzenie logu elektronicznego (do wyboru: aplikacje Cabrillo Generator lub nLogger).
  Istnieje także możliwość logowania bezpośredniego, za pomocą widgetu noLogger, będącego częścią platformy logSP, przy użyciu komputerów lub smartfonów z dostępem do Internetu. Premierowa prezentacja tej platformy, wraz ze szkoleniem z obsługi, zostanie przeprowadzona w piątek, 8 września br., podczas Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP - przewiduje się także interaktywną transmisję internetową.
 10. Punktacja:
  • 1 pkt za każdą bezbłędnie zalogowaną łączność, punktowane są łączności z prawidłowo zalogowanym znakiem i raportem u obu korespondentów, dopuszczalna różnica czasu: 5 minut.
  • łączności z każdą stacją można powtórzyć na innym paśmie i w każdej turze osobno (2 łączności, 2 m i 70 cm na turę - maksymalnie 4 łączności z każdą stacją), pozostałe łączności będą traktowane jako duplikaty.
  • stacja organizatora - 3Z0TECH - pracować będzie w czasie pierwszej tury na paśmie 70 cm, a podczas drugiej na paśmie 2 m. Stacja podawała będzie unikalne raporty alfanumeryczne, a prawidłowo zalogowane łączności (maksymalnie dwie w zawodach) bedą warte 10 pkt. każda.
 11. Nagrody:

  Grand Prix Zawodów Terenowych "Burzenin 2017" zostanie przyznana zawodnikowi, który zdobył największą ilość punktów. Ponadto nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy spośród:

  • uczestników zakwaterowanych (podających w raporcie oznaczenie pokoju, znajdujace się zwykle na kluczu, tzn. numer poprzedzony literą: bloki - A, B, C; domki - D; domki kempingowe typu brda - E);
  • uczestników Zjazdu (podających w raporcie literę B);
  • uczestników zawodów spoza Zjazdu (podających kolejny numer łączności).

  Oprócz osób nagrodzonych, zdobywcy pierwszych trzech miejsc z powyższych kategorii otrzymają ręcznie kaligrafowane dyplomy, a wszyscy pozostali będą mieli możliwość pobrania certyfikatów uczestnictwa przez Internet. Wszyscy zawodnicy i stacje zostaną także wyróżnieni unikalnym (i jednym z pierwszych) odznaczeniem na platformie logSP.

 12. Ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę, 10 września 2017, podczas zamknięcia Zjazdu Technicznego Krótkofalowców SP. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w Tygodniku Krótkofalowca i na portalu PZK.
Hamradioshop 1coolqsl helion Piekarz 1ARsystem
  1TDM 1GMINABUCZEK 1Burzenin